ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

PHOUSY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC

ຄວາມສຳເລັດ

ຄວາມສຳເລັດ

ກໍ່ສ້າງທາງ

ຊື່ໂຄງການ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ/ຄູ່ເຊັນສັນຍາ ໄລຍະເວລາ
ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທາງເວັ້ນຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ພ້ອມຂົວເບຕົງ 1 ແຫ່ງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2009-2012 ສຳເລັດ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລຽບຊາຍແດນລາວ – ຫວຽດນາມ – ກໍາປູເຈຍ ແຂວງ ອັດຕະປື ກົມຊ່າງແສງ 2014-2019 ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ເພື່ອກໍ່ສ້າງທາງ ຕາດກວາງຊີ ຍາວ 24 ກິໂລແມັດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2016-2018 ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ
ກໍ່ສ້າງທາງ ຍາວ 118 ກິໂລແມັດ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ Planning for 2017-2021 ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ
ເສັ້ນທາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສະພາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ Planning for 2017-2021 ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ
ສຳຫຼວດ-ອອກແບບເພື່ອ ກໍ່ສ້າງທາງ 4 ເລນໃນຕົວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ຍາວ 6.1 ກິໂລແມັດ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ Planning for 2017-2021 ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ
ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ທາງເວັ້ນຕົວເມືອງ ຫາ ບ້ານຫາດຮ່ຽນ ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ Planning for 2017-2021 ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ

ບຳລຸງຮັກສາທາງ

Name of Projects Project Owner/Contracting Party Duration
ໂຄງການວຽກສ້ອມແປງທາງ ແບບສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນ ແຕ່ບ້ານ ປາກມອງ – ຊາຍແດນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2012-2013 ສຳເລັດ
ໂຄງການແກ້ໄຂ ແບບສຸກເສີນ ແຕ່ບ້ານ ຊຽງແມນ ຫາ ຊາຍແດນ ເມືອງ ຫົງສາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2012-2013 ສຳເລັດ
ໂຄງການ ສ້ອມແປງທາງ ແບບສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນ ແຕ່ບ້ານ ພູທິດເຜີ້ງ ຫາ ຊາຍແດນຫວຽດນາມ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2012-2014 ສຳເລັດ
ໂຄງການ ແກ້ຂຸກເສີນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ເມືອງ ໂພນໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2013 ສຳເລັດ
ໂຄງການແກ້ໄຂສຸກເສີນດ້ວຍກົນຈັກ ເມືອງ ໂພນໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2013 ສຳເລັດ
ໂຄງການແກ້ໄຂສຸກເສີນເມືອງນໍ້າບາກ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2013 ສຳເລັດ
ໂຄງການ ແກ້ໄຂສຸກເສີນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ເມືອງ ຈອມເພັດ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2013 ສຳເລັດ
ໂຄງການ ວຽກສ້ອມແປງທາງ ແບບສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູ, ແຕ່ສະຖານີວິທະຍຸຫຼັກ 4 ຫາ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2014-2015 ສຳເລັດ
ໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຫຼັງລະດູຝົນ ເມືອງ ໂພນທອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2016 ສຳເລັດ

ປັບປຸງທາງ

Name of Projects Project Owner/Contracting Party Duration
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ໃນເທດສະບານເມືອງຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2009-2010 ສຳເລັດ
ໂຄງການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງ ເມືອງ ໂພນໄຊ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2009-2011 ສຳເລັດ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັ້ນທາງເລກທີ 3503 ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2009-2011 ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ຕອນທາງແຕ່ບ້ານ ອູ້ ຫາ ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈໍາແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2015-2018 ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
ໂຄງການທາງຍົກລະດັບ, ບ້ານກິ່ວເຈຍ, ເມືອງເຮີບ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈຳແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 2015-2018 ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຳຫລວດແລະກະກຽມປະມູນ