ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

PHOUSY CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC

Phousy Construction

Our Vision

ວິໄສທັດ:ບໍລິສັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈະກ້າວຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດແລະຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄປເຖິງຂົງເຂດປະຊາຄົມອາຊຽນໃນອະນາຄົດ.

Our Mission

ພາລະກິດ: ບໍລິສັດຕັ້ງໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນລະດັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ ເຊັ່ນ: ຄຸນນະພາບ, ທັນກັບເວລາ, ເອົາໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ ແລະຊື່ສັດ ເປັນທໍາ ຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານແລະລູກຄ້າ.

Our Expertise

ບົນພື້ນຖານທ່າແຮງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບທັງຄວາມ ສາມາດ ແລະ ປະສົບການ, ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸ ແລະ ສໍາເລັດຫຼາຍໂຄງການ ດ້ວຍຄຸນນະພາບຕາມຄາດໝາຍ, ດັ່ງນັ້ນ PCD ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກໍ່ຄືລັດຖະບານ ມອບໝາຍວຽກໂຄງການເຊິ່ງມີຫຼາຍຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

Achievement

Road Construction

[display-frm-data id=703 filter=1]

Road Maintenance

[display-frm-data id=708 filter=1]

Road Improvement

[display-frm-data id=712 filter=1]

News

ພິທີເຊັນ MOU ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ປາກເຊ ຊ່ວງທີ 3 ສະຫວັນນະເຂດ – ສາລະວັນ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ແລະ ບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ (PCD) ...
Read More

Video

Career

Job Advertisement

Phousy Construction and Development Public Company (PCD) is one of the leaders in Lao PDR operating full range of construction services (Design and EPC). PCD specialized in infrastructure construction such as road and bridge construction, an anti-land slide dam and others. PCD has almost 20 years of experience in the sector. PCD is seeking an elite team member to join us in our new venture. PCD is going to be listed in the Lao Stock Exchange and this leads to the need for expansion. The company is looking for team members to join our team in various positions with the following responsibilities and qualifications

  1. Executive Assistant to the Chairman
  2. HR Officer
  3. Business Development Officer
  4. Accountants: 2 Positions

[display-frm-data id=768 filter=1]