ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

Phousy Construction and Development Public

ວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຫມັ້ນຍືນ ຄົບຮອບ 45 ປີ