ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

Phousy Construction and Development Public

ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຄະນະສະເພາະກິດແຂວງຫຼວງພະບາງໃນວຽກງານຕ້ານພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ກຸ່ມບໍລິສັດພູສີ ໄດ້ປະກອບສ່ວນວັດຖຸປັດໃຈ ເພື່ອສົບທົບທຶນ ຊ່ວຍຄະນະສະເພາະກິດຫຼວງພະບາງ ເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໂດຍລວມມີເຄື່ອງວັດແທກອຸນນະພູມ, ຜ້າອັດປາກ, ແອວກໍຣໍຂ້າເຊື້ອ, ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ແລະ ເງິນສົດ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 50,000,000 ກີບ. ເພື່ອເປັນກຳລັງຊ່ວຍທີມຄະນະສະເພາະກິດແຂວງຫລວງພະບາງສາມາດຍັ້ບຢັ້ງ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດນີ້ອອກໄປໄດ້

The PHOUSY Group has donated Medical Stuff to support the Luang Prabang Operation Center for Covid-19, including Thermometers, Face masks, Alcohol spray, Consumer Good, and Donated Funding 50,000,000 kip. to Support Luang Prabang Operation Center for Covid-19 to prevent, protect and heal the patients’ covid-19 pandemic