ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

Phousy Construction and Development Public

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ນຳແຂວງຫລວງພະບາງ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ນຳແຂວງຫລວງພະບາງ