ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

Phousy Construction and Development Public

ງານເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ“ທຸລະກິດຍືນຍົງສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຕະຫຼາດທຶນ”

ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22-23/07/2017 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ຊຶ່ງບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະຫາຊົນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ກຳລັງລະດົມທຶນ ອອກຈຳໜ່າຍ IPO ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວປະຈຸບັນ. ຊື່ງເປັນກຽດລົງຢ້ຽມຢາມບູດຂອງບໍລິສັດພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະຫາຊົນ ຈາກ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ແລະ ທ່ານ ວັນຄຳ ວໍລະວົງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ