ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ

Phousy Construction and Development Public

ຄະນະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຫລວງພະບາງ ຢ້ຽມຢາມພູສີກລຸບ

ວັນທີ 18/10/2017  ຄະນະເສດຖະກິດພິເສດແຂວງຫລວງພະບາງ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການກຸ່ມບໍລິສັດພູສີ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ